PW_FBBanner_BiggestSpenderv3

Mula December 28, 2016 (12:01AM) hanggang January 2, 2017 (11:59PM), ang mga Heroes na may pinakamalaking nai-convert na load into Gold sa Perfect World PH ay maaaring magkamit ng mga sumusunod na premyo:

Phoenix Server
Top 1: (4) Dragon Ball 12 + 200 RS
Top 2: (3) Dragon Ball 12 + 180 RS
Top 3: (2) Dragon Ball 12 + 160 RS
Top 4: (1) Dragon Ball 12 + (1) Dragon Ball 11 + (1) Dragon Ball 10 + 140 RS
Top 5: (3) Dragon Ball 11 + 120 RS
Top 6: (2) Dragon Ball 11 + 100 RS
Top 7: (1) Dragon Ball 11 + (1) Dragon Ball 10 + (1) Dragon Ball 9 + 80 RS
Top 8: (3) Dragon Ball 10 + 60 RS
Top 9: (2) Dragon Ball 10 + 40 RS
Top 10: (1) Dragon Ball 10 + 20 RS

Chimera Server
Top 1: (4) Dragon Ball 12
Top 2: (3) Dragon Ball 12
Top 3: (2) Dragon Ball 12
Top 4: (1) Dragon Ball 12 + (1) Dragon Ball 11 + (1) Dragon Ball 10
Top 5: (3) Dragon Ball 11
Top 6: (2) Dragon Ball 11
Top 7: (1) Dragon Ball 11 + (1) Dragon Ball 10 + (1) Dragon Ball 9
Top 8: (3) Dragon Ball 10
Top 9: (2) Dragon Ball 10
Top 10: (1) Dragon Ball 10

*Only 1 PW account can join in 1 server. If you wish to join in other server, convert it in other PW account.

Send your username, charname, server and total load where prize will be given at pwsociety@playpark.net (until January 3, 2017 only)

Simple lamang ang kailangang gawin:

1. Mag-load lang mula December 28, 2016 (12:01AM) hanggang January 2, 2017 (11:59PM). ‘Wag kalimutan na i-convert ang load para makasama sa bilang.

2. Ang total amount ng load na naiconvert sa isang account ay bibilangin. Ang mga ni-load at nai-convert sa gold bago mag December 28, 2016 (12:01AM) at LU Credits ay hindi kasama sa bibilangin.

3. Ang mga nai-convert na load pagkatapos ng event (January 2, 2017 (11:59PM)) ay hindi na rin isasama sa bilang.

4. Kung madami kang account na ni-loadan at na-convert into gold, ang total amount ng converted load ng isang account ay hindi maaaring idagdag sa isa pang account kahit na iisa lang ang may-ari nito.

5. Ang Top (10) Biggest Converter ang mananalo.

6. Ang mga nai-load at nai-convert into gold ay dapat pasok sa duration ng promo mula December 28, 2016 (12:01AM) hanggang January 2, 2017 (11:59PM).

7. Ang mga prizes ay iaaward sa character na may pinaka-mataas na level sa account na niloadan.

8. Ang lahat ng mga nanalo ay ihahayag sa January 6, 2017!

9. Ang mga nanalo ay maawardan bago mag January 13, 2017.

10. ‘Wag kalimutan na i-screenshot ang lahat ng transaction during the event duration.

11. Kapag nagkaroon ng tie sa amount of gold converted, ang pinaka-unang nag-convert ang syang makakakuha ng pinaka-mataas na prize.

12. Ang lahat ng premyo ay ia-award sa character na may pinaka-mataas na level sa registered account ng mga winners.

 

Mga Halimbawa:

 

Halibawa 1:

Player 1 converted 1,000 worth of LU Load: 1:00PM

Player 2 converted 1,000 worth of LU Load: 1:01PM

Player 3 converted 1,000 worth of LU Load: 1:02PM

Player 4 converted 1,000 worth of LU Load: 1:03PM

Player 5 converted 1,000 worth of LU Load: 1:04PM

Player 6 converted 1,000 worth of LU Load: 1:05PM

Player 7 converted 1,000 worth of LU Load: 1:06PM

Player 8 converted 1,000 worth of LU Load: 1:07PM

Player 9 converted 1,000 worth of LU Load: 1:08PM

Player 10 converted 1,000 worth of LU Load: 1:09PM

* Si Player 1 ang makakakuha ng 1st Place dahil siya ang pinaka-unang nagconvert ng load. Ang ibang players na may parehas ng amount ng converted gold ang syang makakakuha ng 2nd to 10th place.

 

Halimbawa 2:

Player 1 converted 3,000 worth of LU Load: 1:00PM

Player 2 converted 1,000 worth of LU Load: 1:01PM

Player 3 converted 1,000 worth of LU Load: 1:02PM

Player 4 converted 2,500 worth of LU Load: 1:03PM

Player 5 converted 2,000 worth of LU Load: 1:04PM

Player 6 converted 2,000 worth of LU Load: 1:05PM

Player 7 converted 2,000 worth of LU Load: 1:06PM

Player 8 converted 2,000 worth of LU Load: 1:07PM

Player 9 converted 2,000 worth of LU Load: 1:08PM

Player 10 converted 2,000 worth of LU Load: 1:09PM

* Si Player 1 ang makakakuha ng 1st Pace dahil siya ang pinaka-mataas ng nagconvert. Si Player 4 naman ang makakakuha ng prize para sa 2nd place dahil siya ang sumunod sa pinakamataas na naiconvert na gold, habang sina Player 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, at 10 ang nasa 3rd hanggang 10th place.

 

Halimbawa 3:

Player 1 converted 1,000 worth of LU Load: 1:00PM

Player 2 converted 1,000 worth of LU Load: 1:01PM

Player 3 converted 1,000 worth of LU Load: 1:02PM

Player 4 converted 2,000 worth of LU Load: 1:03PM

Player 5 converted 2,000 worth of LU Load: 1:04PM

Player 6 converted 2,000 worth of LU Load: 1:05PM

Player 7 converted 2,000 worth of LU Load: 1:06PM

Player 8 converted 2,000 worth of LU Load: 1:07PM

Player 9 converted 3,000 worth of LU Load: 1:08PM

Player 10 converted 3,000 worth of LU Load: 1:09PM

* Si Player 9 ang mananalo ng 1st place dahil siya ang may pinaka-malaking load na nai-convert. Si Player 10 naman ang ating 2nd place dahil siya ang sumunod sa may pinaka-mataas na converted load na base sa oras. Sina Player 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 8 ang mga nanalo para sa 3rd hanggang 10th place.

Paalala lamang na pagbabasehan lamang ang oras ng pag-convert kung sakaling magkapareho ang ilan sa mga players na nagconvert ng kanilang load. Ang pinaka-mataas na converter pa rin ang mananalo ng first prize kahit na pinaka-huli pa syang nag-convert ng load.

Playpark reserved the right to amend or change of the event mechanism without prior notice.