February Item Mall Update

Feb 3, 2020 | Item Mall, News

Vintage Rogue Fashion (F)(M)

Divine Wing: The First Sun Flight

Exchange for a permanent Flyer

 

Icicle Awl
Ye Ying/ Yu Xia

 

Azure Dragon
Yao Jing / Yao Shu

 

 

Zen’s Blade
Wu Xia/ Fa Shih

Fey Tidewings
Wu Shih / Xi Shuo

 

 

SilkLoom
Jian Ling/ Hun Ling

 

RoseHeart Pinions
Yu Man/ Yu Ling

NEW FASHION:
Sage’s Winged Elf Noble (F)

Sage’s Winged Elf Noble